Țara vinului-informații și prezentare

Se întinde în regiunea de dealuri dintre Alba Iulia şi Teiuş. Este denumită astfel pentru renumitele podgorii ce formează un semicerc la poalele Munţilor Trascău. Viticultura a fost amintită încă din secolul al XIII-lea. Vinurile de Șard au fost apreciate şi de poetul Martin Opitz în 1622.

Șardul este la 7 km de Alba Iulia, este amintit în documente în 1283. În secolul al XIII-lea era numit ”oraș câmpenesc”, principii Transilvaniei având aici o reşedinţă de vară.

În centrul satului se păstrează biserica reformată, fiind iniţial o bazilică romanică, datând din secolul al XIII-lea. Casa Esterhazy, un alt monument construit în stilul Renaşterii târziii la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

Articole recomandate:

Comuna Ighiu

Comuna Ighiu din Țara Vinului, la 2 km de Șard și este amintită prima dată în documente în 1206 cu ocazia colonizării saşilor din Transilvania. Aici sunt numeroase vestigii preistorice, romane şi feudale. Pe dealul numit Magulici a existat un castru roman de pământ cu valuri şi şanţuri. În centrul Ighiului, biserica reformată, ce a înlocuit probabil o biserică romanică, a fost fortificată cu ziduri de incintă. Azi se păstrează doar rămăşiţele unui turn de poartă prevăzut la etaj cu metereze.

Lacul de baraj natural Ighiel există o biserică declarată monument istoric, reconstruită în 1773 peste o veche biserică de piatră din secolul al XVII-lea.

Pe website-ul nostru puteți găsi informații și oferte de cazare în Ighiu.

Satul Țelna-Țara vinului

În satul Țelna viile cresc la cea mai mare altitudine-800 metri. Aici este o renumită cramă săpată în deal, în 1784, de o familie nobiliară.

Întreaga regiune este dominată de Piatra Craivii-1087 metri. Aici s-a descoperit renumită cetate dacică şi feudală.

Satul Cricău

Cricăul este o comună veche, din Țara Vinului, amintită în documente în 1206. Aici există o biserică reformată a cărei construcţie datează de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Este de fapt o bazilică romanică cu trei nave. În Cricău a avut loc la 28 octombrie 1848, bătălia între trupele nobilimii maghiare din Aiud şi tabăra ţărănească condusă de căpitanii Balaş, Anghel şi Sănduț. Victoria obţinută de ţărani a fost decisivă.

În satul Tibru la 3 km de Cricău, s-a încheiat cunoscutul armistiţiu la 12 noiembrie 1784 între ţăranii conduşi de Cloşcă şi Horea cel Tânăr, cu colonelul austriac Schultz. Locul este marcat cu o troiţă.