Comuna Vidra de pe Arieșul Mic

Comuna Vidra de pe Arieșul Mic, altădată numită Vidra de Jos, este la 18 km de la Câmpeni, este menţionată în documente încă din 1595.

La 13 km de Vidra se află Dealul cu Melci, un mare punct fosilifer. Stâncile din jur conţin milioane de cochilii pietrificate din mezozonic şi cretacic, cu 6 milioane de ani în urmă. Această specie a trăit în apele calde ale Mării Tethys.

Casa Iancului şi Muzeul memorial

Casa Iancului şi Muzeul memorial de pe Arieșul Mic, sunt flancate de brazi falnici. Casa a construit-o în 1800 tatăl lui Iancu iar acesta a lăsat-o prin testament în 1850 ”In folosul naţiunii române”. Împreună cu toată averea sa, spre a se întemeia o academie de drept. În casă există mobilier specific popular cât şi obiecte personale ale Crăişorului.

Din 1924, aici s-a organizat un muzeu, el încadrând din trei laturi vechea căsuţă a Iancului. În 1972 cu ocazia a 100 de ani de la moartea marelui erou şi 150 ani de la naşterea sa, aici s-a organizat o nouă expoziţie de istorie şi etnografie la parterul şi demisolul clădirii. Expoziţia înfăţişează cele mai însemnate momente din istoria poporului român din Transilvania. Muzeul reliefează pregnant personalitatea marelui revoluţionar Avram Iancu, lupta sa pentru libertatea socială şi naţională a românilor din Transilvania.

Comuna Avram Iancu

În comuna Avram Iancu, lângă căminul cultural a fost ridicată în 1968, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, bustul lui Avram Iancu realizat în bronz de Romulus Ladea.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina- Arieșul Mic

Târgul de Fete de pe Muntele Găina, are loc în fiecare an în cea mai apropiată dumineca de 20 iulie, organizându-se din vremuri străvechi. Târgul are loc într-o frumoasă poiană, aflată la 1467 metri. Aici se adunau locuitorii din toată zona Apusenilor pentru a-şi schimba produsele specifice zonei. Aici se realizau şi căsătorii între tineri aflaţi în zone îndepărtate.

Astăzi, Târgul de Fete de la Muntele Găină, s-a transformat într-o mare sărbătoare folclorică, la care se adună locuitorii din Munţii Apuseni şi chiar din alte zone ale ţării.

Satul Târsa aparţine de comună Avram Iancu şi este renumit pentru formaţia de tulnicărese.