Nicăieri în România nu se află adunate, pe un spaţiu atât de restrâns, mai multe biserici, mănăstiri şi schituri ca în provincia Moldova.

Cele mai multe dintre ele au – nu o să vă vină să credeţi – o vechime de sute de ani. Mai multe informații despre Moldova si ctitoriile sale, se pot găsi pe website-ul nostru.

O scurtă istorie

Constructiile ridicate mai ales de voievozii moldavi din familia Mușatinilor (Petru I Mușat, Ilias, Petru, Alexandru cel Bun, Bogdan al II-lea, Ştefan cel Mare, Petru Rareş), aceste splendide mănăstiri serveau, în acelaşi timp, şi ca necropole domneşti.

Potrivit cronicarului Ion Neculce, Ştefan cel Mare (1457-1504), “zidul de apărare al creştinătăţii”, după fiecare din bătăliile purtate cu turcii, ungurii şi polonii în cei 47 de ani de domnie, ar fi construit câte o biserică sau mănăstire.

Nu se ştie cât adevăr riguros cuprinde această aserțiune, cert este că de pe urma domnitorului au rămas zeci de lăcaşuri religioase. Domnia lui Petru Rareş a continuat tradiţia marelui voievod Ştefan. Din această perioadă datează valoroasele fresce exterioare de la Voroneţ, Humor, Moldoviţa şi Probota, mănăstiri înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO.

 “Giuvaierele” Bucovinei

Trebuie să vedeţi cu ochii dumeavoastră aceste “giuvaiere ale Bucovinei”. Sunt exemplare unice de arhitectură feudală moldovenească. V-ar ajuta să înţelegeţi fascinaţia pe care au exercitat-o dintotdeauna asupra vizitatorilor:

Voroneţ (1488)- “adevărata Capela Sixtină a României şi chiar a Orientului”, cu vestita frescă de pe faţada vestică, reprezentând Judecata de Apoi, pictată pe inconfundabilul fond albastru.

Putna (1466-1469) – care păstrează colecţii de broderie şi obiecte bisericeşti din vremea ctitorului, Ştefan cel Mare.

Humor (1530)- cu admirabile fresce exterioare bizantine executate de Toma Zugravul.

Suceviţa (1591)-cu impresionanta Scară a virtutiilor pictată pe latura de nord.

Moldoviţa (1532) – dominată de strălucitorul auriu al frescelor ei. Cea mai cunoscută dintre acestea fiind Asediul Constantinopolului, Arbore (1502). De asemenea, o remarcabilă pictură exterioară, realizată de Dragoş Coman, socotit, un adevărat Pisanello al Moldovei, cel mai mare artist al Orientului orthodox din secolul al XVI-lea”.

Bogdana (secolul XIV) – cea mai veche biserică din Moldova, Pătrăuţi (1487), Bălineşti (1494-1495), Probota (1530), Dragomina (1609)etc.