Lacul Cernica

Lacul Cernica (341 ha), situate la 14 km est de Bucureşti, este acoperit de plauri în partea sudică, declarată rezervaţie naturală.

Mănăstirea Cernica

În 1608, Cernica Ştirbei, vornic al lui Mihai Viteazul, a ctitorit pe malul acestui lac Mănăstirea Cernica. Ansamblul monahal este divizat în două părţi: pe un ostrov al lacului se găseşte Biserica Sfântul Nicolae (1815), iar pe altul–Biserica Sfântul Gheorghe (1831 – 1842).

În cimitir au fost înmormântaţi Gala Galaction, Ion Ţuculescu şi Dumitru Stăniloae. Căutaţi cavoul din marmură albă al mitropolitului Nifon, cu picturi interioare realizate în 1875 de Gheorghe Tattarescu. Capela cimitirului, cu hramul Sfântul Lazăr, a fost construită în 1804.

Muzeul mănăstirii

În incintă a fost amenajată Casa memoriala Sfântul Calinic (1787-1868), ctitorul bisericii Sf. Gheorghe, unde este păstrată racla cu moaştele sale, şi stareţul mănăstirii timp de 31 ani. În muzeul mănăstirii pot fi admirate icoane, ferecături şi broderie din secolele XVII-XIX, manuscrise, tablouri, obiecte de cult din argint şi vase de ceramică.