Arcul de Triumf

Arcul de Triumf, situat la intersecţia Şoselei Kiseleff cu bulevardele Constantin Prezan, Alexandru Averescu şi Alexandru Constantinescu, în aproprierea Parcului Herăstrău, a fost ridicat în 1922 pentru a celebra victoria armatei române în Primul Război Mondial.

Monumentul iniţial, din lemn acoperit cu stuc, a fost reconstruit din beton armat şi granit. Lucrarea fiind executată între 1935 şi 1936 sub coordonarea arhitectului Petre Antonescu. Sculpturile şi celelalte decoraţii în piatră ale Arcului de Triumf au fost realizate de mai mulți artiști. Artiștii principali: Ion Jalea, Frederick Storck, Dimitrie Paciurea, Constantin Baraschi şi Mac Constantinescu.

Arcul de Triumf adăposteşte un muzeu cu câteva expoziţii: Marele Război al Reîntregirii Neamului, Heraldica marilor familii boiereşti, etc.. Cele mai fascinante sunt Arcul de Triumf și Marea Unire de la 1918. Unde accesul este permis doar de câteva ori pe an, cu prilejul unor importante sărbători (Ziua Naţională a României, Ziua Armatei etc.). Tot atunci pot fi admirate şi priveliştile care se deschid din vârful său, de la înălţimea de 27 m.